Home | Aprotrain Aptech| Aptech Computer Education - Vietnam | Global IT News and Forum, Job and Training Resources

x

Lịch tuyển sinh

  • 05

    Hướng dẫn thi: 07/05/2016

    Thi đầu vào : 07/05/2016

  • 05

    Hướng dẫn thi: 06/05/2016

    Thi đầu vào : 06/05/2016

Viết lên tường

“M ình rất may mắn khi được đào tạo tại trung tâm Aprotrain - Aptech, mình học lực trung bình khá , nhưng khi ra môi trường làm việc bên ngoài mình thấy sinh viên Aptech va chạm sâu sắc hơn, khả năng làm.. - Nông Quý Đôn - cựu học viên lớp C1011GV

“T ôi đã từng học ở nhiều nơi nhưng ở chính Aprotrain - Aptech đã cho tôi thấy được sự khác biệt, thoải mái và thân thiện. Tôi đã biết được cách cảm nhận cái đẹp ở nhiều góc độ khác nhau, đã học.. - Mai Thành Đạt - lớp C1409G

Nhận tin nóng

Tin tức

Học tập

Hoạt động ngoại khóa

Thực tập | Việc làm | Hướng nghiệp