Home | Aptech Computer Education - Vietnam | Global IT News and Forum, Job and Training Resources

x

Lịch tuyển sinh

  • 12

    Hướng dẫn thi: 10/12/2016

    Thi đầu vào : 10/12/2016

  • 11

    Hướng dẫn thi: 26/11/2016

    Thi đầu vào : 26/11/2016

Viết lên tường

“M ình rất may mắn khi được đào tạo tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, mình học lực trung bình khá , nhưng khi ra môi trường làm việc bên ngoài mình thấy sinh viên Aptech va chạm.. - Nông Quý Đôn - cựu học viên lớp C1011GV

“T ôi đã từng học ở nhiều nơi nhưng ở chính Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech đã cho tôi thấy được sự khác biệt, thoải mái và thân thiện. Tôi đã biết được cách cảm nhận cái đẹp ở.. - Mai Thành Đạt - lớp C1409G

Nhận tin nóng

Tin tức

Học tập

Hoạt động ngoại khóa

Thực tập | Việc làm | Hướng nghiệp